တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • အောင်လံမြို့နယ်တရားရုံး

  တရော်ကုန်းရပ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အောင်လံမြို့။

 • မင်းလှမြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးရပ်ကွက်တောင်ပိုင်း ၊ မင်းလှမြို့။

 • ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်တရားရုံး
  အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ဦးကြင်ဥလမ်းနှင့်အမှတ်(၂)လမ်းကြား၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့။
 • ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တရားရုံး

  အရှေ့ပိုင်းရပ်၊ မင်းဘူးတညောင်ကားလမ်းဘေး၊ ရုံးပေါင်းစုံရုံးဝန်းအတွင်း၊ ပွင့်ဖြူမြို့။